Gilice Erdei Iskola

Fácános Hotel

                                                                                                               erdiszallas logo

 

Erdok hete logo 2017 rgb

 

erdovarazs banner 250x250 logo 002 erdoknapja logo hu

 

az ev faja vadalma

 

FilmtarErdesz logo hu

 FilmtarVadasz logo hu

 

erdeiprogramok logo

 

erdo mezo logo 

 

 

 

A VADEX Mezőföldi Zrt. terepi bejárást hívott össze az Adonyi-szigeten jelentkező vadszőlő okozta problémák megvitatására.

Az egyeztetésen részt vettek - az ellenőrző hatóságok közül - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának és a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának munkatársai, továbbá a területileg illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei, illetve a szomszédos Pilisi-parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészetének kollégái is.

Hazánkban a vizes élőhelyek – árterek, nedves rétek – a legveszélyeztetettebbek az inváziós fajok szemszögéből. Leggyakrabban az egykori árterek magaslatain, az elmaradó elöntés miatt alakulnak ki olyan szélsőséges életfeltételek, hogy miközben a honos fajok legyengülnek, az inváziós fajok előtt lehetőség nyílik a megtelepedéséhez és elszaporodásához.  Ezek a növények hosszútávon átalakíthatják az alapvető ökológiai folyamatokat.

A Társaságunk kezelésében lévő, az EU élőhelyvédelmi irányelve alapján Natura 2000 besorolású Adonyi szigeten, illetve a védett és fokozottan védett besorolású Rácalmási szigeten az utóbbi években veszélyes mértékben elterjedt vadszőlő okoz jelentős környezeti, természetvédelmi és közvetlen és közvetett anyagi kárt.

Az adventív szőlőfajok (Vitis-hibridek) illetve a vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.) zömében az észak-amerikai kontinens keleti, középső és délnyugati részén honosak. Nagy elterjedési területüknek köszönhetően több változatuk is kialakult. Általánosságban jellemző rájuk, hogy a világos erdőszélek növényei, ahol a talajon kúsznak vagy alacsonyabb fákra, cserjékre, sziklákra kapaszkodnak fel. A közönséges vadszőlőt feltehetően a XVIII. század végén hozták be Európába, minden bizonnyal dísznövényként. A XX. század elején Németországban és Ausztriában már elterjedt fajként írták le. Az ezredfordulón már folyóink árterein és ligeterdeiben általánosan elterjedt özönfaj, elterjedésének súlypontja ma is folyóink árterei és az urbánus környezet. Az invazív vadszőlő fajok az egyébként is igen kis területre visszaszorult ártéri erdők flórájában megjelenve csökkentik azok természetvédelmi értékét.

A vadszőlőre, mint lián növényre jellemző, hogy a fákat és cserjéket támasztéknak használja és igyekszik a lombkorona legfelsőbb részére, hogy minél több fényhez jusson. Ezek a növények tápanyagot és vizet nem vonnak el a támasztékot adó fáktól, de a koronába benőtt növények jelentős fényt vesznek el, ami a fa és az aljnövényzet pusztulását okozhatja. A kapaszkodó növény tömege - főleg nagy mennyiségű hó vagy jeges ár következtében - összeroppanthatja a támasztékként használt fát.

Az Adonyi-szigeten a vadszőlő a sziget északi részén lévő vápában jelent meg először, majd onnan terjedt tovább a sziget egész területére.

Társaságunk az elmúlt 5 évben – a Natura 2000 területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzéseknek és előírásoknak megfelelve – kézi és gépi ápolással, akár évente háromszori kezeléssel igyekezett féken tartani, visszaszorítani a vadszőlő terjedését és ezzel óvni a szigeten található faállományt. Szakembereink úgy látják, hogy az intenzív ápolás nem vezetett eredményre, hiszen a vadszőlő az ápolást követő évben újra megjelent a kezelt területeken.

A kézi ápolással kapcsolatban felmerül továbbá a (képzett) munkaerő hiánya, de a gazdasági tényező kérdése sem hanyagolható el. Az intenzív művelés olyan anyagi terhet ró társaságunkra, mint kezelőre, melynek forrása a területen kitermelhető – többek között a természetvédelmi irányelvek, korlátozások miatt csökkenő mennyiségű – faanyagból nem finanszírozható.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a problémát komplexen vizsgálva, az érintett hatóságokkal együtt gondolkodva, az ökológiai és ökonómiai szempontokat is figyelembe véve lehet csak megoldani.

Az élőhely és az erdőállomány védelme érdekében társaságunk az alábbi beavatkozásokat, illetve ezek kombinációját javasolja:

-        fokozottabb talajelőkészítés, mely a hagymás-gumós növényeket nem veszélyezteti (tuskófúrás, Nardi tárcsa),
-        vegyszeres kezelés vonatkozásában, a fafaj és kor függvényében különböző eljárások javasolhatóak:
                    o   első kivitelek és folyamatban lévő felújítások esetében árnyalóval ellátott háti és motoros háti permetezővel végzett kezelések
                    o   törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítés korú állományokban pedig motoros háti permetezővel végzett kezelések vezethetnek eredményre
-        hagyományos, mechanikai módszerek kiegészítő alkalmazása.

Társaságunk javasolja kis méretű, kísérleti területek kijelölését, melyeken a fenti beavatkozások környezeti hatásait megvizsgálva felelősen választhatjuk ki a hatékony és végleges megoldást az Adonyi-szigeten jelentkező vadszőlő problémára. Várjuk a meghívott hatóságok állásfoglalását és javaslatait a probléma kezelésére és megoldására vonatkozóan!

 

Képgaléria

    wikipedia     youtube     youtube
bg sukoro new
XI. Vadgasztro

 

azerdo logo hu
 
amierdonk logo hu
 
oee logo hu
 
erdeszetilapok logo hu
 
ek logo hu
FM Logo
 
szechenyiterv logo hu
 

itthon logo hu

 

nka logo hu

 

velencei to turisztikai kartya front