8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, TOLNAI UTCA 1. posta@vadex.hu +36 22 510 500

A VADEX Mezőföldi Zrt. a közép-dunántúli régióban 20 000 hektár állami terület vagyonkezelését végzi, illetve 29 500 hektáron folytat vadgazdálkodási tevékenységet. A székesfehérvári központú vállalat tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás teljes vertikumát felöleli.

 vadex logo

 

A szétszórtan elhelyezkedő erdőtömbök nagyobb része a fatermesztés szempontjából kedvezőtlen termőhelyen terül el, amelynek következtében egyrészt a költséges erdőfelújítás, másrészt a kevésbé értékes fafaj összetétel, a kitermelhető faanyag mennyiség, minőség és hozam egy idő után kétségessé tette a nyereséges működést és az erdők megfelelő színvonalon való kezelését. A gazdaság ezt felismerve, a fejlesztés irányait jól meghatározva programot dolgozott ki, amelynek következetes végrehajtásával az elmúlt 30 év során tevékenységi köre jelentősen bővült és gazdálkodása eredményessé vált. Védelmi és közjóléti rendeltetéssel 2 000 hektár új erdőt telepített, elsősorban a nagyvárosok és a velencei tavi üdülőövezet térségében, javítva ezzel egyben a megye szerény erdősültségi arányát is. Az erdő gazdasági funkcióját a VADEX Mezőföldi Zrt. két irányban juttatta érvényre. A potenciálisan jó termőhelyeken (Kelet-Bakony, Duna ártér) továbbra is a fatermesztés volt és lesz az elsőrendű cél. Az erre kevésbé alkalmas területeken - természetesen az erdő örökös fenntartása mellett - a vadgazdálkodást fejlesztette, és ezt kívánja folytatni a jövőben is. Megteremtette a vaddal kapcsolatos teljes vertikumot, amely magába foglalja a tenyésztést, vadásztatást, vadhúsfeldolgozást és exportértékesítést. Kialakult a gazdaság speciális - a többi erdőgazdaságtól sok tekintetben eltérő - tevékenységi köre, amely az erdőgazdálkodás mellett a helyi adottságok maximális kihasználására, a racionális földhasználatra, a külföldi és belföldi piaci lehetőségek, a térségben jelentkező valós igények kielégítésére, mint alapokra támaszkodik.

 

A folyamat eredményeként napjainkig a gazdaság olyan erdészeti, ipari, élelmiszeripari és kereskedelmi potenciált épített ki, amely a hagyományos erdőgazdálkodási tevékenység finanszírozásán és elismert szakmai színvonalán túl biztosítja a cég nyereségességét, vagyonának folyamatos gyarapítását és - több lábon állva - a Zrt. jövőbeni fejlődési lehetőségét is.

 

Az erdő- és vadgazdálkodás, fafeldolgozás, vadfeldolgozás, vadászat- és utazásszervezés, bel- és külkereskedelem, ipari és parképítő vállalkozások egymásra épülnek, egymást kiegészítik és erősítik, kiegyensúlyozott gazdálkodást, megfelelő likviditást biztosítanak a VADEX Mezőföldi Zrt. számára. A társaság vezetése ebben az egységben és komplexitásban látja a jövőben is a cég stabilitását, a továbbfejlődés útját. A társaság központja a tervezést, szakmai irányítást és ellenőrzést végzi, de ide tartozik a legfontosabb kereskedelmi tevékenységek ellátása is, szervezeti keretein belül működik a Vadászat és utazásszervező Iroda.

 

A soponyai Vadfeldolgozó Üzem a vadfeldolgozás és expediálás mellett működteti a felvásárló hálózatot és a szárnyas vadtenyésztő telepet, balinkai üzem a fafeldolgozás döntő részét végzi, a Központi Műszaki Üzem a cég beruházási és fenntartási munkáin kívül az ipari és parképítő vállalkozások bázisa.

 

Megállapítható tehát, hogy a VADEX Mezőföldi Zrt. rendkívül összetett, sokrétű tevékenysége igen eltérő jövedelmezőségi struktúrát takar, amely összességében szerény, de stabil jövedelmet biztosít. A szép, közcélú erdészeti feladatok mellett a változó piaci körülmények között folytatott különböző árutermelő, szolgáltató és kereskedelmi munka egyaránt fontos szerepet játszik.

 

A cég dolgozóinak száma a racionális létszámgazdálkodás eredményeként az elmúlt években jelentősen csökkent, a megemelkedett feladatokat közel 500 állandó dolgozó végzi el. A térségben mégis jelentős foglalkoztató a társaság, mivel a vállalkozókat is beleértve több mint 3 000 ember megélhetését biztosítja. A VADEX Mezőföldi Zrt. lehetőségeit mindenkor felismerve, tevékenységét egyre bővítve az életképes cégek közé tartozik. Termékei, szolgáltatási kiváló minőségének, adott szavának, a különböző szerződésekben foglaltaknak, a VADEX jó hírnevének megtartása a legfontosabb feladat. Ezeknek köszönhető, hogy a vadászati szolgáltatások, a vadhús, az erdészeti és faipari termékek mellett egyéb termékei és szolgáltatásai is keresettek, nemzetközileg elismert színvonalat képviselnek.

 

Csak erős, több lábon álló gazdálkodó szervezetek képesek a változó piaci lehetőségek között talpon maradni, eredményesen gazdálkodni, fejleszteni, magas színvonalon erdőt kezelni.

 

Feladatunk biztosítani, hogy az általunk kezelt erdő védje a levegőt, talajt, vizet, egyben elégítse ki az emberek egyre növekvő pihenési, üdülési, turisztikai, sportolási, vadászati igényeit, továbbá, hogy magas értékű ipari felhasználású faanyagot, egészséges, hungaricumnak számító vadhúst és dolgozóinknak biztos megélhetést adjunk.

 

Majoros Gábor

vezérigazgató